Entrades

Lema curs 2017-2018

Imatge
Una escola de colors. Enjoy it!

Justificació
Les escoles “Mare del Diví Pastor” d’Espanya estem gaudint d’una nova imatge corporativa amb la qual ens identifiquem i volem que ens identifiquin. La simbologia del traç i els colors, ha inspirat el lema del curs 2017 -2018. La nova imatge abrevia el nom de l’advocació de Maria, Mare del Diví Pastor. El seu nom dóna identitat als nostres centres educatius alhora que, es manté fidel als seus orígens de fundació segons el desig del beat Josep Tous de posar l’Institut sota la mirada maternal de María, Mare del Diví Pastor. El seu amor a la Mare de Déu el va transmetre a les primeres germanes educadores perquè així mateix elles ho comuniquessin als seus alumnes; missió que tenim ara tots els educadors de les escoles MDP. El traç lliure, simple i obert  ens transmet la mobilitat, estar en camí, a la recerca del que millor convé als nostres alumnes; oberts a l’acollida, tan propi de les nostres escoles que inspiren la seva tasca educativa en els val…

La nostra proposta educativa, en el CARÀCTER PROPI, diu:

5.Afavorir la coherència entre la fe i el conjunt de sabers, valors i actituds dels creients, mitjançant l’educació en:
5.1. La solidaritat,  a un nivell més profund, la fraternitat amb tots, veient-los com a fills de Déu i germans en Crist.
5.2. El perdó com a acte de reconciliació amb l’altre que mou a obrir-s’hi i acceptar-ne el penediment, tot admetent que tots ens podem equivocar en actuar; aquesta actitud mena a restablir els vincles trencats i a la felicitat.
5.3. La pau, la convivència, la comunicació entre totes les persones i pobles amb esperit obert, dialogant, flexible, aliè a tota forma de violència.
5.4. La responsabilitat personal, el sentit del deure, l’assumir el treball com a enriquiment de la pròpia persona i com a ineludible aportació a la societat.
5.5. El sentit de la justícia en les relacions personals i en les estructures socials.          5.6. La llibertat personal i el respecte a la llibertat dels altres.

5.7. L’esperit crític i creador que el capaciti per afrontar …

Objectius específics

1.Identificar, reconèixer  i expressar les pròpies emocions i les dels altres. (color magenta)
2.Desenvolupar  l'habilitat i adquirir les estratègies per canalitzar les  pròpies emocions. (color blau)
3.Potenciar la creativitat, així com l’entusiasme i l’optimisme. (color taronja)
4.Prendre consciència de la importància del  respecte i la cura del medi ambient. (color verd)

5.Descobrir en Maria MDP, un model de tranquil·litat, serenitat, equilibri i estabilitat. (color Blau)

Himne

UNA ESCOLA DE COLORS, UNA ESCOLA DE VALORS
Uns colors per construir Uns colors de llibertat Uns colors per ser feliç I viure amb espontaneïtat
El Blau és pau i serenor, Intel·ligència i equilibri, Creixem tots junts i aprenem Sempre oberts i en moviment.
Uns colors per construir Uns colors de llibertat Uns colors per ser feliç I viure amb espontaneïtat
El verd és esperança, El verd és alegria, Cuidar el nostre planeta És feina de cada dia.
Saber perdonar, Tenir compassió i amabilitat El Rosa és el color Per viure estimant amb fraternitat.
Acollim a tothom Creant un món tot nou De color ataronjat. Tot un èxit per als infants Obtenir felicitat Per compartir plegats
Uns colors per construir Uns colors de llibertat Uns colors per ser feliç I viure amb espontaneïtat (3 v) I viure amb felicitat. I viure amb felicitat.

Lletra i música: Santi Méndez